Consignment stock คืออะไร Check Stock Pro ช่วยได้อย่างไร?

Consignment stock หรือการฝากขาย คือ การที่เจ้าของสินค้าส่งสินค้าไปยัง ผู้รับฝากขายเพื่อให้ช่วยทำหน้าที่ขายสินค้าแทน โดยที่ความเป็นเจ้าของของสินค้ายังเป็นของคนฝากขายอยู่จนกว่าสินค้านั้นๆ จะขายได้แล้วมีการออกเอกสารขาย เอกสารขายจะออกโดยผู้รับฝาก แต่จะมีการคิดค่าฝากขาย หรือค่านายหน้ากับผู้มาฝากขาย ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นเรามีสินค้าเป็นเสื้อผ้าอยากจะขายผ่านห้างดังอย่าง Central เราก็นำของไปฝาก Central ขาย เราส่งของไปวางที่ห้าง 100ตัว ของ 100ตัวนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่ จนวันหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อของจาก Central ไป 1ตัว Central ก็ออกบิลไปให้ลูกค้า พอตอนนี้ของเราก็เหลือ 99ตัวแล้ว สมมติว่า Central คิดค่าฝากขายเป็นจำนวน 20% ของราคาขาย ถ้าเสื้อตัวนั้นราคา 1000บาท Central ก็จะคืนเงินให้เรา 800บาท ฟังดูเริ่มง่ายขึ้นมั้ยครับ? … Continued