วัสดุคงคลังกับระบบการจำแนกเป็นหมวด ABC

วัสดุคงคลัง ที่ถูกจัดหมวดหมู่ จะสามารถทำให้เราได้ประโยชน์ จากการจัดการคลังสินค้า ได้อย่างสูงสุด   วัสดุ A หรือสินค้า A เป็นวัสดุคงคลัง ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก มีปริมาณการใช้สูง หรือมีมูลค่าสูง อาจใช้กฏ 80:20 เป็นวิธีกำหนดวัสดุคงคลังชนิด A (จำนวนวัสดุคงคลังแค่ 20 ชนิดจากวัสดุคงคลังทั้งหมด มีมูลค่าทางธุรกิจถึง 80%) วัสดุคงคลัง A ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับจ่าย และมีการตรวจนับจำนวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนในบัญชีอยู่บ่อยๆ (เช่น ทุกวันหรือ ทุกสัปดาห์) และต้องเก็บของไว้ในที่ปลอดภัย ในด้านการจัดซื้อก็ควรหาผู้ขายไว้หลายรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัสดุ หรือวัสดุคงคลังและสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ วัสดุ B หรือสินค้า B เป็นวัสดุคงคลังที่มีความสำคัญต่อธุรกิจปานกลาง ควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง ด้วยการลงบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอเช่นเดียวกับ … Continued

วิธีทำให้สินค้าคงคลังถูกต้องแม่นยำ

posted in: Uncategorized | 0

สินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในหลายๆด้าน การจัดการที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณคงความได้เปรียบในการแข่งขัน   นำเทคโนโลยีในการควบคุมสินค้าคงคลังเข้ามาช่วย เช่นระบบ Warehouse Management System ซึ่งระบบจะมีหน้าที่บันทึก การรับเข้า การจัดเก็บ การย้ายสินค้า และการจ่ายออก เพื่อช่วยลดความผิดพลาดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า จัดทำวิธีการทำงานมาตรฐานที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ให้ใช้งานได้จริง ควบคู่ไปกับระบบควบคุมสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งจัดอบรมพนักงานให้ทำงานได้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน     จัดคลังสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้าคงคลัง เช่น การมีช่องจัดเก็บเหมาะสมกับสินค้า, การมีพื้นที่พักสินค้าที่เหมาะสม (Staging area), การมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอกับนโยบายสินค้าคงคลัง มีการนับสต็อคอย่างสม่ำเสมอ อาจมีการทำวางแผนทำ Cycle count ทั้งปี และมีการทำ Physical count อย่างน้อยปีละครั้ง

เทคนิคการเช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง

posted in: Uncategorized | 0

  ประโยชน์ของสินค้าคงคลังในการเช็คสต๊อกสินค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที ทำให้ไม่เสียโอกาศในการขาย ป้องกันสินค้า หรือวัตถุดิบขาด เมื่อมีปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อ หรือขนส่ง ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดที่มีความผันผวน การได้เปรียบทางราคาเมื่อสั่งซื้อสินค้าในจำนวนมากต่อครั้ง รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให้สม่ำเสมอได้ โดยจะสั่งผลิต และเก็บสินค้าที่ขายไว้ก่อน เพื่อขายตอนช่วงขายดี ซึ่งช่วงนั้นอาจจะผลิตไม่ทันขาย ข้อเสียของการเก็บของสินค้าคงคลังมากเกินไป ต้นทุนจม ทำให้กระแสเงินสดในธุรกิจมีสภาพคล่องน้อย สินค้าคงคลังที่มากเกินไปทำให้ต้องการ พื้นที่จัดเก็บที่สูงขึ้น ความซับซ้อนที่สูงขึ้น รวมถึงจำนวนคนที่ให้ในการจัดการสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้าคงคลังสูงตามไปด้วย สินค้าเสียหาย และสูญหาย ที่อาจเกิดจากตัวอายุสินค้าเอง หรือความซับซ้อนของการจัดเก็บสินค้าที่มากเกินไป การปรับตัวทางธุรกิจทำได้ช้าเพราะมีสินค้าเก่าที่คงเหลืออยู่มาก ไม่สามารถออกสินค้าใหม่ได้ทันท่วงที ความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำของสินค้าคงคลัง สูญเสียโอกาศทางการค้า และความเชื่อมั่นในกรณีที่รับปากกับลูกค้าแล้วว่าจะมีการขาย การจัดส่งสินค้า แต่ของจริงไม่มีอยู่ในคลัง การวางแผนจัดซื้อ หรือแผนการผลิตผิดพลาด เนื่องจากมีจำนวนสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เกิดสินค้าเกินในบางตัวที่ไม่จำเป็น และขาดในบางตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ เสียเวลา … Continued

คุณสมบัติระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดี

posted in: Uncategorized | 0

เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยระบบจะต้องไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น รวมทั้งระบบควรมีการทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automatic Back up) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางธุรกิจจะไม่สูญหาย รวดเร็ว และทันต่อความต้องการใช้ โดยระบบต้องเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจปัจจุบัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการขาย การตลาด การผลิต ตลอดจนด้านการเงิน ผู้บริหารสมควรจะเข้าถึงระบบ และข้%

ฟีเจอร์ของ CheckstockPRO

posted in: Uncategorized | 0

ด้วยโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า CheckstockPRO จะทำให้การเช็คสต๊อกสินค้าของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย   และยังสะดวกสบายด้วยความสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าแบบไร้สาย ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ทำให้การตรวจนับสต๊อกสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ   ระบบ CheckstockPRO ที่ทำงานอยู่บน Cloud Application ทำให้การทำงานข้ามสาขา หรือโกดังที่อยู่คนละสถานที่ กลายเป็นเรื่องง่าย    

เช็คสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ

posted in: Uncategorized | 0

ซอฟท์แวร์สำหรับเช็คสต๊อก สามารถดูจำนวนสต๊อกสินค้าได้แบบ Real Time พร้อมเอกสารควบคุมสินค้าเข้า-ออก อย่างละเอียดและครบถ้วน ซัพพอร์ตการใช้งานบาร์โค้ด เพื่อความแม่นยำถูกต้อง ใช้งานได้พร้อมกันหลายสาขา ด้วยระบบข้อมูลบนเซิฟเวอร์แบบคลาวด์ ให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยจากไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ

1 2 3