หมดปัญหาสต๊อกไม่ตรง เพราะใช้มือจดหรือใช้ไฟล์เอกเซล ด้วย CheckSTOCKPRO

สต๊อกสินค้าไม่ตรง เพราะข้อมูลในเอกเซลผิดพลาด แก้ปัญหานี้ด้วย CheckStockPRO จาก Nobel Solutions 2011

หมดยุคเก็บข้อมูลสต๊อกสินค้าด้วยเอกเซลแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีทั้งเวอร์ชั่นใช้เครื่องเดียว และเวอร์ชั่นคลาวด์ที่ใช้ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าร่วมกันหลายๆสาขาได้

 

ดาวน์โหลดได้แล้วที่ Google Play Store -> https://play.google.com/store/apps/details?id=nobel.dev.stockpro&hl=en